Deelnemers

Hieronder ziet u de digitale kaart van Tilburg en omstreken met daarop alle deelnemers die zich tot nu toe hebben aangemeld voor Tilburgs Kracht in Kaart. Klik op een marker om te zien waar het ‘thuisstation’ van een project gevestigd is.

Onder de kaart vindt u een overzicht van de projecten. Dit worden er natuurlijk mettertijd meer. Per project vindt u de naam en een korte omschrijving. Daarnaast een link naar de website (indien die beschikbaar is), waar u terecht kunt voor meer informatie.

Bent u ook een initiatiefnemer van zo’n mooi project of kent u zo’n project? Kijk dan hier voor meer informatie of ga direct naar het aanmeldformulier.

 

 

 

Tilburgs Kracht in Kaart

Displaying 1 - 41 of 41
Naam van het project Wat doet uw project? Website
Kinderzwerfboek

Kinderzwerfboek wil kinderboeken op een leuke manier toegankelijk maken voor alle kinderen. Ook voor de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die in armoede leven en kinderen waarvan de ouders niet in Nederland zijn geboren. Kinderzwerfboek gaat er van uit dat alle kinderen recht hebben om ook buiten school te kunnen lezen ongeacht hun afkomst.

http://www.kinderzwerfboek.nl
Stichting Uit een Goed Hart

Wij helpen samen met de burgers uit Tilburg en omgeving de mensen die onder de armoede grens leven. Via instanties kunt u een beroep op ons doen. Wij helpen mensen met het regelen van inboedels tot het leveren van levensmiddelen.

 
Stichting Present Tilburg

Stichting Present gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Maar… de kloof tussen de bereidheid van burgers en het daadwerkelijk in actie komen is vaak te groot. Een brug, een verbindende schakel kan zorgen dat het niet bij goede voornemens blijft. Present slaat bruggen tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

http://www.presenttilburg.nl
Stichting Starwink

Stichting Starwink is een kunst en educatie project voor kansarme kinderen en jongeren in Moldavië. De stichting streeft ernaar het welzijn van kinderen en jongeren met minder kansen te bevorderen d.m.v. het creëren van publiek bewustzijn en begrip met behulp van onder andere kunstmanifestaties.

http://www.starwink.eu
Stichting Mwana na Mama

Stichting Mwana na Mama biedt een helpende hand aan oorlogswezen en weduwen van het dorp Musigati in Burundi. Doel van het projekt is herstel van het sociale leven in het dorp. Te beginnen bij het stichten van een "centrum voor moeders en kinderen".

http://www.musigatiburundi.nl
Stichting het Goede Doel

Het Goede Doel wil mensen in Malawi helpen zelfstandig in hun eerste levensbehoeften te (gaan) voorzien. Daartoe steunt de stichting in twee dorpen projecten voor de armste bevolkingsgroepen. Het gaat om rechtstreekse en kleinschalige hulp, uitgevoerd door lokale medewerkers die voor hun werk een vergoeding krijgen. De projecten zijn gericht op voorschoolse opvang, onderwijs, schoolvoedsel, schoon drinkwater en scholing gericht op activiteiten ter verwerving van inkomen.

http://www.het-goede-doel.nl
Stedenband Tilburg-Matagalpa

De stichting geeft voorlichting over de situatie in Matagalpa, Nicaragua. Om de situatie van kansarme groepen mensen ter plekke te verbeteren, werft de stichting fondsen ter ondersteuning van projecten. Tevens van belang is het uitwisselen van kennis. Thema’s hierbij zijn onderwijs, kinderarbeid, moeder- en kindzorg, economie.

http://www.tilburg-matagalpa.nl
Humanitas Midden-Brabant/Tilburg

Humanitas Midden-Brabant/Tilburg maakt deel uit van de landelijke vereniging. In Tilburg en omgeving organiseert zij 4 projecten:
* Thuisadministratie (samen met ContourdeTwern) in Tilburg en Oisterwijk (opstart in
Dongen)
* MentorMaatjes in Tilburg en Gilze-Rijen
* Gedetineerdenbezoek
* Zomerkampen voor jeugdigen die niet in de omstandigheid zijn vakantie te vieren

http://www.humanitas.nl/afdeling/midden-brabant-tilburg
Stichting Ruilwinkel Tilburg Noord

Stichting Ruilwinkel Tilburg Noord creëert in de vorm van een ruilwinkel een ontmoetingsplek waar ruimte is voor: het ruilen van goederen en diensten, ontmoeting, ondersteuning. De ruilwinkel fungeert hiermee als vindplaats voor mensen. Zij richt zich met name op kwetsbare mensen die in een armoedesituatie verkeren en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Door het ruilen van goederen en diensten kunnen ook mensen met een minder gevulde portemonnee aan spulletjes komen en zo wil de ruilwinkel iets doen aan armoedebestrijding.

http://www.ruilwinkelypelaer.nl
Vincentiusvereniging Tilburg

Vincentiusvereniging Tilburg is een vereniging die al sinds 1848 actief is in de gemeente Tilburg en hulp verleent aan mensen in (financiële) nood, daar waar de reguliere hulp ophoudt.
De Vincentiusvereniging Tilburg kent drie groepen vrijwilligers
• Vincentshop, de tweedehandswinkel, die van groot belang is voor de jaarlijkse inkomsten.
• Commissie van Toewijzing, die de aanvragen beoordelen en giften verstrekken
• Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg (SORT), die een vakantieverblijf beheren, waar men tegen geen of kleine vergoeding een vakantie kan doorbrengen

http://www.vincentiustilburg.nl
NVOFA

Wij zijn stichting NVOFA (Newton Vegetable Organic Farmers Association. Wij hebben een project in Sierra Leone . Wij bouwen daar een agrarische vakschool, bij de school is een groot stuk grond wat door de studenten en lokale bevolking gebruikt wordt.

http://www.nvofa.com
Schrijfacties mensenrechtenactivisten

Schrijfacties ter mentale ondersteuning van mensenrechtenactivisten en gevangenen.

http://www.pkn-tilburg.nl/pastoraat_en_diaconie
Werelddiaconaat in Mozambique, Zambia, India.

Ondersteuning en interactief contact met projecten in Mozambique, Zambia, India:
- studenten en theologische opleiding in Ricatla, Mozambique
- touwpompenproject in Mozambique
- project tegen seksueel geweld tegen kinderen
- onderwijs voor Dalit kinderen in India
hulp bij rampen wereldwijd

http://www.pkn-tilburg.nl/pastoraat_en_diaconie
De Leevboerderij en Het Lichtpunt

Financiële ondersteuning ‘De Leevboerderij in Werkendam, plek voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen, en ‘Het Lichtpunt in Kollumerzwaag’, opvang en ontmoeting voor brede doelgroep van mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

http://www.pkn-tilburg.nl/pastoraat_en_diaconie
ondersteuning diaconale projecten in Tilburg

Ondersteuning van diaconale projecten in de stad, zoals Missionair Servicecentrum Tilburg (MST), Ronde Tafelhuis, Huis van Ontmoeting, Activiteiten Dienst GV in Penitentiaire Inrichting, Actie schoenendoos voor kinderen die onvoldoende aan het sinterklaasfeest deel kunnen nemen (via Voedselbank en via Pater Poels); voorheen ook VLOT Vluchtelingenondersteuning Tilburg en bijzondere projecten van MST (bijv. summerschool).

http://www.pkn-tilburg.nl/pastoraat_en_diaconie
schuldenvrijmaatje Tilburg

Maatjesproject voor hulp aan mensen met schulden. Begeleiding van mensen met schulden, via maatjes. Werving, opleiding en begeleiding van maatjes. Deelname aan netwerken.

http://www.pkn-tilburg.nl/pastoraat_en_diaconie
Aandacht voor mantelzorgers

Aandacht voor mantelzorgers persoonlijk. Het breder bekend maken van belang van mantelzorg, door mantelzorg als thema in te brengen in kerkdienst. Attenties voor mantelzorgers als bemoediging.

http://www.pkn-tilburg.nl/pastoraat_en_diaconie
United Cubs

United Cubs initieert projecten en ondersteunt initiatieven van derden die bijdragen aan het verwezenlijken van onze missie. Deze ondersteuning bestaat uit de inzet van middelen, financiën, kennis en een internationaal netwerk. Met de organisatie van sport- en spelevenementen gecombineerd met de verbetering van lokale sportfaciliteiten wil United Cubs op zoveel mogelijk plaatsen in ontwikkelingslanden bij kinderen een glimlach op het gezicht brengen.

http://www.unitedcubs.com
Buurtbemiddeling Tilburg

Goed getrainde vrijwilligers bemiddelen bij ruzies en problemen tussen buren. Ze brengen beide buren met elkaar in contact zodat die zelf een oplossing kunnen bedenken.
De vrijwilligers spelen niet voor rechter en vellen ook geen oordeel. Ze zijn neutraal, flexibel, geduldig en kunnen overtuigen. Maar het zijn vooral goede luisteraars. Als u een beroep doet op Buurtbemiddeling kunt u er gerust op zijn dat alles wat besproken wordt, vertrouwelijk blijft. Doel is dat de buren zelf concrete afspraken maken.

http://www.buurtbemiddelingtilburg.nl
Kerk en Wereld

Voortdurend aandacht geven aan de relatie tussen kerk (in dit geval de parochie Heikant-Quirijnstok in Tilburg Noord) en de (noden in de) derde wereld. Dit door informatieverstrekking en voorlichting, maar ook door het voeren van acties om gelden ter ondersteuning te genereren. Die acties vinden doorgaans plaats in de advents- en/of de vastenperiode.

 
Stichting Elimu Mount Elgon

De Tilburgse Stichting Elimu Mount Elgon ondersteunt de onderwijsprojecten van de Nederlandse ontwikkelingsarts Dr. Bea Andersen die in Kenia woont en werkt.

http://www.elimumountelgon.nl
Tante Pollewop shop

Tante Pollewop is een kringloopwinkel in tweedehands kinderkleding en biedt continu een nieuw assortiment van gebruikte, maar mooie en modieuze kleding voor een betaalbare prijs.

http://www.tantepollewop.org
Complete verwendag voor ouderen

In de ouderenzorg gebeuren ook hele goede dingen, omdat er mensen werken met hart voor hun cliënten.
Het Laar is een organisatie die er voor zorgt dat voor ouderen in Tilburg zo lang als mogelijk hum eigen leven kunnen voortzetten, ook als de ouderdom met gebreken komt. Het Laar biedt haar bewoners veel activiteiten aan, maar ziet dat bewoners die geen familie of mantelzorger hebben, zelden meer buiten komen. Chrizet van Gils, verzorgende bij Het Laar, haalt 'alles uit de kast' om voor haar bewoners iets bijzonders voor elkaar te krijgen. 10 maart is weer zo'n dag waarop Chrizet ons allemaal gaat verrassen. Voor drie bewoners, die geen familie meer hebben, heeft Chrizet georganiseerd dat ze een verwendag hebben, met schoonheidsbehandeling, kapper e.d. Ook gaan ze lekker lunchen in de stad en daarna naar de bioscoop. Voor nog drie bewoners zonder familie die niet mobiel zijn, zijn allerlei verwenpraktijken binnen de muren van Het Laar geregeld. Dit alles heeft Chrizet zelf geïnitieerd, door te lobbyen heeft ze gratis medewerking van alle genoemde partijen voor elkaar gekregen. Dat is haar kracht!

http://www.hetlaar.nl
Spel aan Huis

Iedere week bezoekt een spelbegeleidster van Spel aan Huis het gezin en speelt een uur met ouder en kind. De spelbegeleidster brengt een grote tas vol spelmaterialen mee die het kind uitdagen en stimuleren. De spelbegeleidster laat op deze manier aan ouders zien hoe belangrijk voldoende speelruimte, rust, spelmogelijkheden en materialen zijn. Vanuit het spel geeft de spelbegeleidster tips en adviezen. Ouders worden wegwijs gemaakt in alle voorzieningen zodat ze zelf initiatieven kunnen nemen.

http://www.contourdetwern.nl/aanbod/activiteiten-diensten/diensten-a-z/kinderen-actief-opgroeien-en-opvoeden/11570/spel-aan-huis.html
Gezinsweekend Achter de Regenboog

Stichting Achter de Regenboog, regio Zuid, organiseert lotgenotencontact voor nabestaanden in de vorm van gezinsweekenden. Minstens 1x per jaar organiseren wij zo'n weekend. Ouders en kinderen staan dan stil bij wat het verlies van een ouder of kind in hun gezin betekent. En met elkaar delen hoe zij hiermee omgaan. Daarnaast krijgen de ouders voorlichting over: Hoe doe je dat nou met een gezin in de rouw?

http://www.achterderegenboog.nl
de Inlooplunch

Wij organiseren elke dinsdag en elke donderdag een inlooplunch en bieden zo onze gasten een plek om samen te komen, samen te eten. Voor wie? Voor mensen die de hele dag alleen thuis zijn, voor mensen met een hele kleine beurs, voor mensen die het gewoon fijn vinden om samen te eten, om er even uit te zijn, anderen te ontmoeten, aanspraak vinden , bemoediging vinden bij ons. Mensen die eenzaam zijn of onderweg.
We openen de deur om 12.00 uur , starten om 12.15 uur en eten tot 13.30. Je krijgt heerlijke vers gemaakte vegetarische soep, een broodmaaltijd( ook halal) en fruit na. Wij vragen daarvoor een vrijwillige bijdrage.

http://www.kerkwest.nl
tilburgs kliekjes doorgeefluik

Het Tilburgs kliekjes doorgeefluik is een digitaal platform op Facebook waar mensen kliekjes, overgebleven eten (al dan niet houdbaar) en andere aan voedsel gerelateerde items gratis kunnen aanbieden.
De groep is er vooral op gericht om voedselverspilling tegen te gaan en maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie te vergroten waarbij eigen kracht centraal staat, ondanks dat het social media is, is het platform georganiseerd vanuit een veilige en toegankelijke omgeving waarbij men op een respectvolle wijze, niet oordelend, met elkaar omgaat.
Sleutelwoorden voor deze groep zijn: Laagdrempeligheid, zelfregulatie, samenhorigheid en verbondenheid, bewustzijn, vrijgevigheid, geen tegen verwachtingen, dankbaarheid, taboe doorbrekend, eenzaamheid en armoede.
575 leden met minimaal 5 aangeboden maaltijden per dag. Daarnaast zien we dat vanuit de groep nieuwe sociale relaties ontstaan waarbij mensen samen gaan koken, eten en boodschappen doen. Ook is er veel sociale steun voor elkaar.

https://www.facebook.com/groups/1556307361258985/
Vriendschapsbank

De Vriendschapsbank is een stedelijk project. Wij willen 50 plussers op basis van interesse aan elkaar koppelen.
De deelnemers moeten in staat zijn zelf initiatief te nemen. Wij gaan bij mensen op bezoek voor een kennismakingsgesprek. Vervolgens kijken we of mensen behoefte hebben gekoppeld te worden aan 1 persoon of dat ze liever aansluiten bij een groepje. Wij stellen vervolgens de mensen aan elkaar voor. Verder kunnen deelnemers of mensen die belangstelling hebben voor de Vriendschapsbank naar de inloop komen die wekelijks plaatsvindt op donderdagochtend tussen 9.45 -11.45 uur in t Spoor, Schaepmanstraat 36 te Tilburg.
We verzorgen ook workshops en thema-cafes.

http://www.contourdetwern.nl
Heyhoef-Backstage

Wij zijn een bewoners initiatief van 16 vrijwilligers uit de wijk Reeshof, waar we maandelijkse concerten organiseren in wijkcentrum Heyhoef. De genres die bij ons de revue passeren zijn gericht op de volwassen doelgroep en zijn voornamelijk blues, jazz, americana, seventies rock. Dit project is ontstaan uit gezamenlijk behoefte van muziekliefhebbers die constateerden dat dit aanbod in de vinexwijk al lange tijd ontbrak en voldoet aan een grote behoefte aan cultuur en ontmoeting tussen wijkbewoners in een gezellige sfeervolle ambiance. We hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken en nu een bijna semi professioneel muziekpodium gelanceerd met een warme en enthousiaste ontvangst door vele belangstellenden.

http://www.heyhoef-backstage.nl
Baraka

Hulp bieden aan aids-wezen in Kenia. Stichting Neema helpt Baraka Children's Home in Golini (Kwale), waar de kinderen als een grote familie bijelkaar wonen. Neema huurt het huis en geeft geld voor voeding, medische hulp, kleding en alles wat nodig is om deze familie te laten functioneren. Maar vooral veiligheid, liefde en aandacht.
Alle kinderen gaan naar een goede school en krijgen zo kansen in hun leven die anders niet haalbaar zijn.
Neema begeleidt de verzorgers naar zelfstandigheid en eigeninitiatief.

http://www.stichting-neema.nl
Mamaverhalenkoor Tilburg (of kleurrijke mama’s Tilburg)

Het Mamaverhalenkoor Tilburg is een bijzonder koor en biedt een platform aan vrouwen die hun verhaal in een beschermde omgeving met anderen kunnen delen en uit de onderlinge contacten kracht kunnen putten
De missie is het nastreven van sociale en artistieke doelen. Het bevorderen van actieve deelname aan culturele activiteiten het persoonlijk ontwikkelen van vrouwen door middel van empowerment en het versterken van interculturele competenties en het stimuleren van dialoog; het doorbreken van sociaal isolement. Door het vertellen van het eigen verhaal en het zingen van eigen liedjes.
Het Kleurrijke Mamaproject in Tilburg is al begonnen in 2010. Het eerste initiatief is genomen na een bezoek aan Astrid Seriese, zangeres en componist, die in Den Haag in 2008 gestart is met een Mamaverhalenkoor, een groep vrouwen met diverse culturele achtergronden. Astrid Seriese geeft deze vrouwen de gelegenheid deel te nemen aan zangworkshops, schrijfworkshops en repetities. Door goed te kijken wat er onder de vrouwen leeft en te werken aan de onderwerpen die de vrouwen zelf aangeven is een artistieke ontwikkeling in gang gezet en zijn er 22 liedjes gemaakt. Inmiddels zijn er door Astrid Seriese voor de Tilburgse Mama’s ook liedjes geschreven en heeft het Mamaverhalenkoor Tilburg haar eigen repertoire.

http://www.kleurrijkemamastilburg.nl
EELT theatercollectief

EELT theatercollectief maakt theaterproducties op locatie met professionals en amateurs. Er doen vaak asielzoekers en mensen met een beperking mee.

http://www.eeltweb.nl
NoodZaak

NoodZaak helpt mensen in Tilburg West (het Zand, de Reit en Wandelbos) die in geestelijke, praktische of financiële nood verkeren. NoodZaak geeft ook kleine extra's: een bijdrage voor een kinderfeestje, boodschappen, treinkaartje. NoodZaak werkt met getrainde vrijwilligers, die oog en oor hebben voor kwetsbare mensen. Zij zijn de contactpersonen. Samen met hen wordt bekeken waar de hulp uit kan bestaan. NoodZaak ondersteunt en begeleidt en biedt soms meteen hulp. Een aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 
Steun Zara

Op zo’n 1 uur rijden van de hoofdstad Yaounde wil Zara Nbougoure (29 jaar) een plantage starten in de buurt van de stad Batchenga in centraal Kameroen. Zara heeft een droom. Ze wil erg graag de grond geschikt maken voor het verbouwen van witte peper en passievruchten. Het zijn gewassen die nieuw zijn in de streek, maar waar de grond heel geschikt voor is. Daarnaast wil zij een kleine kudde runderen en schapen houden en is er een guesthouse gepland waar toeristen kunnen genieten van de rust en de idyllische plek aan de rivier. De streek heeft sowieso veel toeristisch potentieel dat zij wil aanboren. Daarvoor heeft ze inmiddels, samen met drie anderen, de associatie ‘Calabba’ opgericht.

http://www.kameroenwerkt.nl/2010/11/landbouwproject-met-toeristische-en-educatieve-activiteiten-in-mantoum/
Books 4 Life

Books 4 Life is een tweedehandsboekenwinkel waar een 30-tal vrijwilligers zorgen dat oude boeken een nieuw leven krijgen. Van de opbrengst wordt gepoogd armoede in de wereld te bestrijden en mensenrechten te verbeteren. Jaarlijks wordt rond de 15.000 euro overgemaakt naar goede doelen die bezig zijn met bestrijding van armoede en/of verbetering van mensenrechten

http://www.books4lifetilburg.nl
Wij(k)eetcafe Groeseind

Wij(k)-eetcafe met sociale inslag, met, voor en door wijkbewoners in de wijk Groeseind-Hoefstraat.

http://www.kookclubraquelitas.nl/
Citytrainer

Citytrainers zijn jonge mensen, die graag een sportieve en positieve bijdrage leveren aan hun stad en wijk.
Ze zijn tussen de 14 en 30 jaar en hebben met succes de cursus " Ik train mijn stad" gevolgd. Nu organiseren ze vette sportevents vol adrenaline, samen met hun vrienden. Wel of niet met hulp van professionals. Als Citytrainer kunnen ze al hun creatieve en sportieve talenten kwijt. Citytrainers zijn enorm belangrijk voor hun stad!

http://www.sportintilburg.nl/citytrainer
Ruilwinkel Tilburg Zuid

Sinds juli 2014 is aan de Korvelseweg 150a Ruilwinkel Tilburg Zuid geopend. In de ruilwinkel kun je winkelen zonder je portemonnee open te trekken. Je kunt er goederen en diensten ruilen middels een puntensysteem. De ruilwinkel is een plek waar verbinding en ontmoeting centraal staan, het is een laagdrempelige plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ruilwinkel Zuid is goed voor de portemonnee, voor de buurt en het milieu. De ruilwinkel is een burgerinitiatief en draait volledig op vrijwilligers.

https://www.facebook.com/ruilwinkel.tilburgzuid.nl
mst bus

De MST-BUS helpt mensen die weinig geld hebben met verhuizen, opruimen en vervoer etc. Project werkt met vrijwilligers.

http://www.menseninbeeldhouden.nl
PortAgora

PortAgora draagt bij aan armoedebestrijding in Tilburg met een zeer goedkoop aanbod in haar Kringloopwinkel in de Goirkestraat. PortAgora verleent hulp en advies aan arbeidsmigranten met name uit Polen. PortAgora organiseert maatschappelijke en humanitaire projecten in de Balkan (o.a. Srebrenica). Bij PortAgora werken ca. 60 vrijwilligers.

http://portagora.eu
Red de Pollepel

Sociale armoede bestrijden en levenswerk Broodpater Poels beschermen, specifiek het gedachtegoed van helpen zonder voorwaarden. Wat betekent dat nu, werken van het hart?

https://www.facebook.com/pages/Red-de-Pollepel/334473720070384?fref=ts
Naam van het project Wat doet uw project? Website
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 41 of 41