St. Petrus Donders en St. Vrienden Petrus Donders

Veel mensen zijn betrokken bij de organisatie rond de verering van deze grote Tilburger en Surinamer en bij het dagelijkse beheer van het heiligdom aan de Pater Dondersstraat in Tilburg-Noord. Met de gelukkige groei van de aandacht voor het leven en werk van Peerke en zijn hedendaagse betekenis zijn in de organisatie van het geheel twee stichtingen ontstaan om goed en direct in te kunnen gaan op huidige en toekomstige ontwikkelingen. De Stichting Petrus Donders Tilburg (opgericht 2010) beheert het volledige heiligdom. De verering en het gebruik van het heiligdom vinden plaats onder verantwoordelijkheid van deze organisatie. Het doel van de stichting is om via bouw en exploitatie van een Peerke Donders (museum) Paviljoen in het bestaande Peerke Donders park in Tilburg–Noord de persoon van de Zalige Petrus Donders, diens leven en werken op een eigentijdse wijze onder de aandacht te brengen van het publiek, voornamelijk de jongere generatie.

De Stichting Vrienden Petrus Donders is in 2010 ontstaan uit de Pater Donders Vereniging. Deze vriendenstichting moet er voor zorgen dat het gedachtegoed van Peerke levend wordt gehouden en dat gelden en fondsen worden benaderd om dagelijks beheer en exploitatie blijvend mogelijk te maken.

 

PeerkeLogoFCVoor meer informatie ga naar St. Petrus Donders en St. Vrienden Petrus Donders