Nieuw Wij

Het project ‘W!J’ wil de dialoog over religie en samenleving in Nederland een flinke impuls te geven. W!J wil geen verschillen ontkennen, maar mensen helpen om ermee om te leren gaan. Als het even kan ze vruchtbaar te maken. ‘W!J’ probeert de thema’s die in de huidige samenleving spelen, inzichtelijk te maken en brengt verschillende groepen met elkaar in contact. Dit gebeurt onder andere door de multimediale website: www.nieuwwij.nl. Op de site worden actuele thema’s op het snijvlak van religie en cultuur gekozen die gedurende een maand met behulp van tekst en film nader worden uitgewerkt.

 

Voor meer informatie ga naar Nieuw Wijnieuw wij