MST – Mensen in beeld houden

MST – mensen in beeld houden is een dienstverlenende organisatie waar ontmoeting centraal staat. Midden in het drukke centrum van Tilburg is het de plek waar iedereen welkom is. Het MST wil mensen ten dienste zijn, waar nodig ondersteunen en bemoedigen. Dat gebeurt met de inzet van vrijwilligers, in een informele sfeer, een beetje onconventioneel en doorgaans opgewekt. Het MST heeft een flink cursusaanbod in het bijzonder op het gebied van Nederlandse taal. Wekelijks wordt het MST door honderden mensen bezocht. Het MST streeft naar een bezielde aanwezigheid in de Tilburgse samenleving. Ze is hierin schatplichtig aan de traditie van de twee religieuze congregaties (MSC en FDNSC) die het MST eind jaren tachtig hebben opgericht.

 

logo MSTVoor meer informatie ga naar MST – Mensen in beeld houden