Het Stadsmuseum Tilburg

Al in de jaren twintig van de vorige eeuw is er sprake van de oprichting van een stedelijk museum in Tilburg. Januari 2004 is het dan zover, Stadsmuseum Tilburg is een feit. Het museum is er onder andere op gericht de Stadscollectie Tilburg te beheren, behouden en te presenteren. Nog steeds weliswaar zonder een fysiek onderkomen. Wel zijn in 2009 Vincents Tekenlokaal en het Peerke Donders Paviljoen opgericht, waarvoor Stadsmuseum Tilburg de exploitatie en programmering verzorgt.

Het Stadsmuseum wil samen met de bewoners van Tilburg, Tilburgse organisaties en het onderwijs, de stad ‘bevragen’. Waarom ziet de stad eruit zoals die eruit ziet (entiteit) en welke verhalen binden ons (identiteit)? De resultaten van de onderzoeken en de verhalen van Tilburg willen we op een verrassende en vernieuwende wijze (virtueel) presenteren. Daarbij zal educatie in de vorm van ervarend leren een speerpunt zijn. In onze visie blijft samenwerken een hoog goed om tot resultaten te komen waar burgers, bedrijven en bestuurders ook behoefte aan hebben. Het Stadsmuseum heeft daarin de rol als katalysator, inspirator en regisseur van projecten over het stedelijk cultureel erfgoed.

 

Stadsmuseum RGB kleurenVoor meer informatie ga naar het Stadsmuseum Tilburg