Initiatiefnemers

In de jaren zeventig en tachtig was er in Tilburg een enorm scala aan vrijwilligersorganisaties en instellingen rondom barmhartigheid te vinden. Deze organisaties hadden waarschijnlijk nooit kunnen bestaan zonder de brede steun van de katholieke caritasinstellingen, gevolgd door de protestantse diaconieën. Deze organisaties hebben een klimaat geschapen waarin barmhartigheid en naastenliefde tot bloei konden komen.

Vandaag de dag is barmhartigheid niet verdwenen. Voor een deel geïnstitutionaliseerd in tal van professionele organisaties. Het andere deel is veel minder zichtbaar geworden. Dat laatste zou wel eens kunnen samenhangen met het verdwijnen van de taal en de beelden waarin de barmhartigheid tot uitdrukking komt. De oude taal en beelden van de liefde lijken versleten en niet meer van deze tijd. Op termijn kan dit leiden tot een daadwerkelijke terugloop van de barmhartigheid. ‘De grenzen van mijn taal zijn immers de grenzen van mijn wereld’, zo omschreef de Oostenrijkse filosoof Wittgenstein.

Wij -een aantal Tilburgse organisaties zijn op zoek naar de nieuwe taal en beelden van barmhartige liefde. Binnen verschillende activiteiten van het project de Nwe Liefde Tilburg laten we zien dat inzet voor anderen en betrokkenheid op de wereld, ‘cool’ is en van alle tijden. Daarnaast wil de Nwe Liefde Tilburg de bestaande initiatieven in de stad, die zich vanouds onder het begrip ‘Barmhartigheid’ scharen, weer aan het licht brengen. Tot slot hopen we particulieren en instellingen te inspireren om zelf initiatieven te ontplooien op het terrein van de barmhartigheid.